Sản phẩm UPS

đại lý ủy quyền phân phối các sản phẩm ups apc, aeg, santak...

  • Quạt NMB 4715FS-23T-B50

  • Quạt NMB 4710PS-23T-B30

  • Quạt NMB 4710PS-12T-B30

  • Quạt NMB 4710PS-10T-B30

  • Quạt NMB 4710PC-20T-B30

  • Quạt NMB 3115PS-23T-B30

  • Quạt NMB 3115PS-12W-B30

  • Quạt NMB 2412PS-12W-B30

  • Quạt AC NMB 5915PC-23T-B30

  • Quạt AC NMB 5915PC-20W-B20