Sản phẩm UPS

đại lý ủy quyền phân phối các sản phẩm ups apc, aeg, santak...

  • APC Smart-UPS VT 15kVA 400V (SUVTP15KH2B2S)

  • APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V (SURT15KRMXLI)

  • APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V (SRT10KXLI)

  • APC Smart-UPS SRT 10KVA RM 230V (SRT10KRMXLI)

  • APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V (SRT5KXLI)

  • APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V (SRT5KRMXLI)

  • APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V (SRT3000XLI)

  • APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V (SRT3000RMXLI)

  • APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V (SRT2200XLI)

  • APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V (SRT2200RMXLI)