AC-DC power supplies

Thiết kế, sản xuất bộ nguồn DC công suất theo yêu cầu.

Được ứng dụng trong công nghiệp, cho máy công cụ, y tế, chiếu sáng…