Sản phẩm UPS

đại lý ủy quyền phân phối các sản phẩm ups apc, aeg, santak...

  • APC Smart-UPS RC 1000VA 230V

  • APC Smart-UPS RC 2000VA 230V

  • AEG Protect alpha 450/600/800

  • AEG Protect alpha 1200

  • APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V Network Card

  • APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V Network Card