DC-DC converters

Thiết kế, sản xuất bộ nguồn DC-DC

Công suất, dãi điện áp, bảo vệ… theo yêu cầu

Ứng dụng trong Công nghiệp, y tế, hàng hải, ô tô…