AC-DC power supplies

Thiết kế, sản xuất bộ nguồn DC công suất theo yêu cầu. Được ứng dụng trong công nghiệp, cho máy công cụ, y tế, chiếu sáng…

DC-DC converters

Thiết kế, sản xuất bộ nguồn DC-DC Công suất, dãi điện áp, bảo vệ… theo yêu cầu Ứng dụng trong Công nghiệp, y tế, hàng hải, ô tô…

Chargers

Battery charger, Solar charger Thiết kế thông số kỹ thuật theo yêu cầu.