Sản phẩm UPS

đại lý ủy quyền phân phối các sản phẩm ups apc, aeg, santak...

  • UPS EVO DSP PLUS 10.0 MM HE – HIGH EFFICIENCY

  • UPS EVO DSP PLUS 6.8 MM HE – HIGH EFFICI ENCY

  • UPS EVO DSP MM 4.0 RACK TOWER HE – HIGH EFFICIENCY

  • UPS EVO DSP MM 2.6 RACK TOWER HE – HIGH EFFICIENCY

  • UPS EVO DSP PLUS 3.6 MM HE – HIGH EFFICI ENCY

  • UPS EVO DSP PLUS 1.2 MM HE – HIGH EFFICI ENCY

  • UPS EVO DSP PLUS MM 4.5 (HE-high efficiency)

  • UPS EVO DSP PLUS 3.0 MM HE – HIGH EFFICI ENCY

  • UPS EVO DSP PLUS 1.5 MM HE – HIGH EFFICI ENCY